Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Έγγραφη αναφορά – διαμαρτυρία για τη μη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του 4ου Δ.Σ. Πυλαίας
Θέμα: “Έγγραφη αναφορά – διαμαρτυρία για τη μη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του 4ου Δ.Σ. Πυλαίας”


            Κατόπιν ενημέρωσης από τη Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας, σας γνωρίζουμε ότι οι γ', δ', ε' και στ' τάξεις του, παρά το ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις από την κείμενη νομοθεσία και σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αδυνατούν να λειτουργήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού ειδικοτήτων κι ενώ διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Οι άμεσες συνέπειες είναι να ακυρώνονται στην πράξη:


α) Το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο του Ολοήμερου Σχολείου.

β) Ο σκοπός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με βάση τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών τα οποία ορίζουν την υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, την προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης. Εξάλλου όπως ορίζει το με  Αρ.Πρωτ. Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας”.

γ) Οι επιλογές των μαθητών/τριών σε μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως η Ξένη Γλώσσα, η εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος κι ελκυστικότερης μάθησης.

          Πέρα των παραπάνω συνεπειών δημιουργούνται σοβαρά οικογενειακά και επαγγελματικά προβλήματα καθώς οι γονείς και κηδεμόνες αδυνατούμε να φυλάξουμε τα παιδιά τα οποία αναγκάζονται να αποχωρήσουν από το σχολείο τους μετά τις 13.15.
Η σημαντικότητα του σκοπού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην ανάπτυξη των μαθητών/τριών σε κάθε επίπεδο οφείλει να οδηγεί την πολιτεία στην κάλυψη όλων των αναγκών για τη φοίτησή του σ' αυτά.
Εξάλλου σύμφωνα με την παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων τα στελέχη της εκπαίδευσης: Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικός Σύμβουλος,  Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες Δημοτικών Σχολείων και Υπεύθυνοι/ες Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων οφείλουν να δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, να καθοδηγούν, να εποπτεύουν, να ελέγχουν, να συντονίζουν την πορεία του προγράμματος, να μεριμνούν για τη συγκρότηση των τμημάτων, την έγκαιρη στελέχωσή τους και τον έλεγχο της λειτουργίας τους.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία οι γονείς και κηδεμόνες που υπογράφουμε διαμαρτυρόμαστε για τη μη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στις γ', δ', ε' και στ' τάξεις που φοιτούν τα παιδιά μας και ζητάμε την άμεση τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα άμεσα.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του παρόντος για τα παρακάτω:

α) Τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο ενημερωθήκατε σχετικά με το πρόβλημα μη λειτουργίας των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του ολοήμερου προγράμματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας από τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Τζιρίτη Κρυσταλλία.

β) Τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο ενημερώσατε σχετικά τους/τις Προϊστάμενους/ες σας σχετικά με το πρόβλημα  μη λειτουργίας των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του ολοήμερου προγράμματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας.

γ) Ποιες ενέργειες και διαδικασίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ποιες από αυτές ακολουθήσατε ως αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης για να λύσετε το πρόβλημα.

δ) Πότε θα δώσετε οριστική λύση στο πρόβλημα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σε καμία περίπτωση δε δεχόμαστε ως λύσεις την πρόωρη αναχώρηση των παιδιών μας καθώς αυτό πέραν του ότι υπονομεύει την παιδαγωγική κατάρτιση τους όπως ορίζει ο σκοπός ύπαρξης του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, δημιουργεί σοβαρά επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Επίσης αρνούμαστε να λειτουργεί υποτυπωδώς το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και στις α' και β' τάξεις καθώς ο αριθμός μαθητών/τριών ανά εκπαιδευτικό είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζει ο νόμος. Η κατάργηση στην πράξη της λειτουργίας του  Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας με άμεσα θύματα της οικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που δε λυθεί το πρόβλημα εντός του Οκτωβρίου 2013 θα στραφούμε δικαστικώς κατά παντός υπευθύνου.

Με εκτίμηση τα μέλη του Δ.Σ. του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας,
 

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Στέγαση των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της ΠυλαίαςΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «ΠΛΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: «Στέγαση των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της Πυλαίας»

Κύριε Δήμαρχε
Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε για τα εξής:
            Κατά τις εγγραφές μαθητών της Α΄ Τάξης τον περασμένο Ιούνιο διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός 107 παιδιών που συμπληρώνουν 5 Τμήματα, είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί. Για το λόγο αυτό η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συζήτησε το θέμα απομάκρυνσης του Ειδικού Σχολείου Βαρήκοων από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας και συστέγασής του με το Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων στο Πανόραμα. Η προοπτική αυτή πέραν της μεγάλης αναστάτωσης που θα δημιουργούσε ενόψει της έναρξης λειτουργίας και της διάλυσης ουσιαστικά ενός Ειδικού Σχολείου που λειτουργεί υποδειγματικά σε εξαιρετικές υποδομές, δε θα έλυνε το πρόβλημα της στέγασης των μαθητών της Α΄ Τάξης και θα δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα.
            Πιο συγκεκριμένα:
Αν αποχωρούσε το Ειδικό Σχολείο από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, τότε θα απελευθερώνονταν 6 αίθουσες. Αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μία περίπτωση για τη στέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας που όμως θα είχε ανάγκη πρόσθετων χώρων σένα κτίριο με προδιαγραφές 12/θέσιου και θα φιλοξενούσε μόνο ένα τμήμα Α΄ Τάξης. Άλλη περίπτωση αξιοποίησης θα ήταν η φιλοξενία 5 Τμημάτων Α΄ Τάξης που φαίνονται να περισσεύουν, συγκροτώντας έτσι ένα 1ο Δημοτικό Σχολείο με 7 Τμήματα Α΄ Τάξης, χωρίς καμία ισορροπία στη λειτουργία του και επιβαρυμένο με πρόσθετα προβλήματα στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού του προγραμματισμού.
Για την άρση του αδιεξόδου, οι Διευθυντές των Σχολείων της Πυλαίας υπερβαίνοντας κάθε δυνατότητα σας ενημερώνουν, πως θα  φιλοξενήσουν για το νέο σχολικό έτος στα ήδη λειτουργούντα Σχολεία και χωρίς καμία αλλαγή τους 107 πρόσθετους μαθητές της Α΄ Τάξης ως εξής:
·         Θα υποδεχθούν συν 2 Τμήματα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας και σε χώρους που παραχωρεί το Ειδικό Σχολείο.
·         Θα υποδεχθούν συν 2 Τμήματα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας και σε χώρους που θα απελευθερωθούν και θα αξιοποιηθούν .
·         Θα υποδεχθούν συν 1 Τμήμα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας με κάποιες μικρές τεχνικές παρεμβάσεις.
Όλα τα προηγούμενα θα πραγματοποιηθούν χωρίς την ανάγκη αλλαγής των σχολικών ορίων, αφού τις εγγραφές αυτές των 107 πρόσθετων μαθητών της Α΄ Τάξης θα τις διαχειριστούν από κοινού οι τρεις Διευθυντές των Σχολείων με κοινά αντικειμενικά κριτήρια .
Παρακαλούν όμως τη Δημοτική Αρχή για την ενίσχυση των προσπαθειών της, ώστε οι εργασίες που ήδη ξεκίνησαν, να οδηγήσουν στη λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας στο δικό του κτίριο από το Σεπτέμβριο του 2014, ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα όλα τα Σχολεία από το επόμενο διδακτικό έτος.
Είναι βέβαιο, πως η λύση που προτείνεται είναι η πλέον λειτουργική, ξεπερνάει κάθε προβληματισμό και υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Πυλαία 28-8-2013

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                  Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ 1ΟΥ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ    ΤΟΥ 2ΟΥ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ                  ΤΟΥ 4ΟΥ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ


ΤΖΟΥΜΑΝΑΣ ΝΑΟΥΜ             ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                 ΤΖΙΡΙΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ