Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ. ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ"

Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών η οποία ζητά (για κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ) « Να εξαιρείται από το δημοσιονομικό έλλειμμα μιας χώρας, το ποσοστό του εθνικού προϋπολογισμού που αφορά σε δαπάνες για την εκπαίδευση, και αντιστοιχεί στο ποσοστό που αυτό υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης τα τελευταία πέντε χρόνια» στηρίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο
υπογραφές και να σταλεί ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία και στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα!

Όσοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία μπορούν να υπογράψουν στον ιστότοπο www.invest-in-education.eu. Θα πρέπει να δηλώσουν την χώρα τους, και να καταθέσουν τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής τους. Ο τρόπος αυτός είναι απολύτως ασφαλής και δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τα Προσωπικά Δεδομένα των Πολιτών.