Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Έγγραφη αναφορά – διαμαρτυρία για τη μη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του 4ου Δ.Σ. Πυλαίας
Θέμα: “Έγγραφη αναφορά – διαμαρτυρία για τη μη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του 4ου Δ.Σ. Πυλαίας”


            Κατόπιν ενημέρωσης από τη Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας, σας γνωρίζουμε ότι οι γ', δ', ε' και στ' τάξεις του, παρά το ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις από την κείμενη νομοθεσία και σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αδυνατούν να λειτουργήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού ειδικοτήτων κι ενώ διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Οι άμεσες συνέπειες είναι να ακυρώνονται στην πράξη:


α) Το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο του Ολοήμερου Σχολείου.

β) Ο σκοπός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με βάση τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών τα οποία ορίζουν την υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, την προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης. Εξάλλου όπως ορίζει το με  Αρ.Πρωτ. Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013/ΥΠΑΙΘ έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας”.

γ) Οι επιλογές των μαθητών/τριών σε μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως η Ξένη Γλώσσα, η εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος κι ελκυστικότερης μάθησης.

          Πέρα των παραπάνω συνεπειών δημιουργούνται σοβαρά οικογενειακά και επαγγελματικά προβλήματα καθώς οι γονείς και κηδεμόνες αδυνατούμε να φυλάξουμε τα παιδιά τα οποία αναγκάζονται να αποχωρήσουν από το σχολείο τους μετά τις 13.15.
Η σημαντικότητα του σκοπού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην ανάπτυξη των μαθητών/τριών σε κάθε επίπεδο οφείλει να οδηγεί την πολιτεία στην κάλυψη όλων των αναγκών για τη φοίτησή του σ' αυτά.
Εξάλλου σύμφωνα με την παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων τα στελέχη της εκπαίδευσης: Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικός Σύμβουλος,  Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες Δημοτικών Σχολείων και Υπεύθυνοι/ες Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων οφείλουν να δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, να καθοδηγούν, να εποπτεύουν, να ελέγχουν, να συντονίζουν την πορεία του προγράμματος, να μεριμνούν για τη συγκρότηση των τμημάτων, την έγκαιρη στελέχωσή τους και τον έλεγχο της λειτουργίας τους.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία οι γονείς και κηδεμόνες που υπογράφουμε διαμαρτυρόμαστε για τη μη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στις γ', δ', ε' και στ' τάξεις που φοιτούν τα παιδιά μας και ζητάμε την άμεση τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα άμεσα.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του παρόντος για τα παρακάτω:

α) Τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο ενημερωθήκατε σχετικά με το πρόβλημα μη λειτουργίας των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του ολοήμερου προγράμματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας από τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Τζιρίτη Κρυσταλλία.

β) Τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο ενημερώσατε σχετικά τους/τις Προϊστάμενους/ες σας σχετικά με το πρόβλημα  μη λειτουργίας των γ', δ', ε' και στ' τάξεων του ολοήμερου προγράμματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας.

γ) Ποιες ενέργειες και διαδικασίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ποιες από αυτές ακολουθήσατε ως αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης για να λύσετε το πρόβλημα.

δ) Πότε θα δώσετε οριστική λύση στο πρόβλημα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σε καμία περίπτωση δε δεχόμαστε ως λύσεις την πρόωρη αναχώρηση των παιδιών μας καθώς αυτό πέραν του ότι υπονομεύει την παιδαγωγική κατάρτιση τους όπως ορίζει ο σκοπός ύπαρξης του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, δημιουργεί σοβαρά επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Επίσης αρνούμαστε να λειτουργεί υποτυπωδώς το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και στις α' και β' τάξεις καθώς ο αριθμός μαθητών/τριών ανά εκπαιδευτικό είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζει ο νόμος. Η κατάργηση στην πράξη της λειτουργίας του  Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας με άμεσα θύματα της οικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που δε λυθεί το πρόβλημα εντός του Οκτωβρίου 2013 θα στραφούμε δικαστικώς κατά παντός υπευθύνου.

Με εκτίμηση τα μέλη του Δ.Σ. του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας,
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου