Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το ΕΥΖΗΝ


Εκδόθηκε η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων) του ΥΠΑΙΘ, για το οποίο ακούστηκαν πολλές ενστάσεις και διαμαρτυρίες από τους γονείς ως προς τη νομιμότητα της συλλογής στοιχείων των παιδιών. Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται το εξής:

"Η Αρχή διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, ότι το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εφαρμόσθηκε το σχολικό έτος 2013-2014, δεν πληροί
τις προϋποθέσεις νομιμότητας για τους αναφερθέντες στο ιστορικό της παρούσας λόγους,
και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1. Να μεριμνήσει για την ανωνυμοποίηση των μέχρι σήμερα συλλεγέντων προσωπικών
δεδομένων των μαθητών για τους σκοπούς του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. από τη
βάση δεδομένων που τηρεί.
2. Να μεριμνήσει, ώστε να συλλέγονται τα δεδομένα των μαθητών από τις σχολικές
μονάδες για τους σκοπούς του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. μόνο με την έγγραφη
συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους καθώς και να καταχωρούνται ανώνυμα
στη βάση δεδομένων που τηρεί προκειμένου να μην υπάρχει καμία δυνατότητα
άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησης των μαθητών.
3. Να ενημερώσει την Αρχή για τις παραπάνω ενέργειες."

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου