Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Καλή Χρονιά και Σχολές Γονέων


Καλή χρονιά σε όλους! Να' ναι το 2015 ευτυχισμένο, δημιουργικό, πιο φωτεινό και καλύτερο για τα σχολειά και την παιδεία μας. Ξεκινούμε τον νέο χρόνο με μια είδηση που ενδιαφέρει όλους μας και αφορά τον αξιόλογο θεσμό των Σχολών Γονέων. Ας τον υποστηρίξουμε!


Σας ενημερώνουμε ότι από 14/01/2015 ξεκινάει νέος κύκλος ομάδων Σχολών Γονέων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (ενάρξεις από Ιανουάριο 2015 και λήξεις μέχρι Ιούνιο 2015).

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης,ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε μελλοντικούς γονείς, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 20 ατόμων. Τα τμήματα γίνονται, συνήθως, ένα απόγευμα την εβδομάδα και διαρκούν μέχρι να συμπληρωθούν οι ώρες της κάθε ενότητας (8 συναντήσεις για τις 25ωρες ενότητες και 16 για τις 50ωρες ενότητες).
Ο τόπος διεξαγωγής είναι είτε κάποιο σχολείο της περιοχής σας, είτε κάποιος άλλος χώρος που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συνόλου των συμμετεχόντων από ένα μόνο σχολείο, μπορεί να γίνει ομάδα από γονείς διαφορετικών σχολείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ, εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου