Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση!


Καλημέρα, γονείς!
Στο πλαίσιο της δράσης του νέου ΔΣ του Συλλόγου, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων για διάφορα ζητήματα του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα:

1. Στις 18 Οκτωβρίου έγινε συνάντηση με τον κ. Χαραλαμπίδη Τάσο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου και τον κ. Μπουλομύτη Νίκο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. Ζητήσαμε να μας δοθεί ο φάκελος του σχολείου, ώστε να διερευνήσουμε κατά πόσο περιλαμβάνεται κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στατικότητας του σχολείου, αλλά και κατά πόσο –αν υπάρχει- το έγγραφο αυτό εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε, επίσης, το προηγούμενο αίτημά μας να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι και 3 παγκάκια στον χώρο της αυλής. Τα παγκάκια ήδη τοποθετήθηκαν.

2. Την ίδια ημέρα, έγινε μια ακόμα συνάντηση με την κ. Γιαννούδη Ελένη, Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Κοιν. Προστασίας, Υγείας & Παιδείας, με θέμα την τοποθέτηση μιας επιπλέον καθαρίστριας εντός σχολικού ωραρίου.

3. Στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, στην οποία συζητήθηκαν οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και κατά πόσο μπορεί ο Σύλλογος να συνεισφέρει*, αλλά και η δυνατότητα συνεργασίας γονιών και δασκάλων στον σχεδιασμό εκδηλώσεων και δράσεων.

*Πάγια θέση του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων είναι ότι ο Σύλλογος συνεισφέρει αφού διερευνηθούν και εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών από τους αρμόδιους φορείς. Ας μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν (ή τουλάχιστον έτσι ορίζεται θεσμικά) και, κατά συνέπεια, ο βασικός ρόλος των γονιών δεν είναι να υποστηρίζουν οικονομικά το σχολείο. 

4. Παράλληλα, γίνονται κινήσεις που έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της ασφάλειας του σχολικού κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, ήρθαμε σε επαφή με τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές, όπου μας συμβούλεψαν να στείλουμε στον Δήμο τρία αιτήματα για τον έλεγχο του κτιρίου (στατικότητας, πυρασφάλειας, καταλληλότητας), κάτι το οποίο κάναμε. Μας ενημέρωσαν, επίσης, από τις Κτιριακές Υποδομές ότι εάν τα αιτήματα γίνουν αποδεκτά, θα γίνει μακροσκοπικός έλεγχος από τον Δήμο. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη, τότε ο Δήμος θα απευθυνθεί στις Κτιριακές Υποδομές, οι οποίες με τη σειρά τους θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

5. Τέλος, έχει αρχίσει το στήσιμο της φετινής χριστουγεννιάτικης γιορτής που θα οργανώσει ο Σύλλογος Γονέων. Όπως πάντα, προσπαθούμε να έχουμε φρέσκες ιδέες και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών και γονιών. Αναμείνατε στο ακουστικό σας για νεότερα...

ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, παρακαλούμε δώστε τη συνδρομή σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου