Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικά 16ης συνεδρίασης Δ.Σ.

Στην Πυλαία, σήμερα 27 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
    Παρόντες/ούσες ήταν οι Αργυρίου Νίκη, Βιτσίλης Βασίλης, Φρόσω Εσκιάδου, Μοσχόπουλος Λευτέρης, Γκαλαΐτσης Θάνος και Γούτας Θεόδωρος. Απούσα ήταν η κ. Ρέκκα Στέλλα.
    Θέματα της συνάντησης ήταν τα παρακάτω:

  1. Προμήθειες πετρελαίου
  2. Προσωπικό καθαριότητας του σχολείου
  3. Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης
  4. Οργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής
Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
  1. Να μην ενισχυθεί οικονομικά το σχολείο από πλευράς Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου είναι επαρκείς,  .
  2. Να επικοινωνήσουμε με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα του προσωπικού καθαριότητας του σχολείου.
  3. Να προβούμε στην αγορά βιβλιοθηκών μετά από έρευνα αγοράς.
  4. Να μην οργανώσουμε χριστουγεννιάτική γιορτή λόγω του ότι εκφράστηκαν ενστάσεις για το κόστος μιας τέτοιας ενέργειας ενόψει της αντίστοιχης οργάνωσης του αποκριάτικου χορού.
 Τα παραπάνω πρακτικά διαβάστηκαν από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και υπογράφονται.

Πρόεδρος: Αργυρίου Ανδρονίκη

Αντιπρόεδρος: Βιτσίλης Κωσταντίνος

Γραμματέας: Θεόδωρος Γούτας

Ταμίας: Φρόσω Εσκιάδου

Μέλος: Μοσχόπουλος Λευτέρης

Μέλος: Γκαλαΐτσης Θάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου