Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Πρακτικά 17ης συνεδρίασης Δ.Σ.


Στην Πυλαία, σήμερα __ Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
    Παρόντες/ούσες ήταν οι Αργυρίου Νίκη, Βιτσίλης Βασίλης, Φρόσω Εσκιάδου, Μοσχόπουλος Λευτέρης,  Ρέκκα Στέλλα και Γούτας Θεόδωρος. Απών ήταν ο κ. Γκαλαΐτσης Θάνος. 
    Θέματα της συνεδρίασης ήταν τα παρακάτω:
  1. Αγορά βασιλόπιτας για μαθητές/τριες και σύλλογο διδασκόντων/ουσών σχολείου.
  2. Οργάνωση βιωματικού σεμιναρίου από ψυχολόγο.
  3. Αγορά εποπικού υλικού.
  4. Οργάνωση αποκριάτικου χορού. 
Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
  1. Να αγοραστούν βασιλόπιτες για τους/τις μαθητές/τριες και το σύλλογο διδασκόντων/ουσών του σχολείου και να πληρωθεί ως δώρο οι είσοδοι σε μια θεατρική παράσταση σε όσους/ες μαθητές/τριες τύχουν το φλουρί από κάθε τμήμα.
  2. Να οργανωθεί βιωματικό σεμινάριο από ψυχολόγο. Σχετικά θα ζητηθεί πρόταση ημερομηνίας και θεματικών ενοτήτων.
  3. Να προβούμε σε έρευνα αγοράς προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε εποπτικά υλικά, όπως φορητό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και αρμόνιο.
  4. Να οργανώσουμε αποκριάτικο χορό μετά από έρευνα αγοράς και να μοιραστούν ενημερωτικά έγγραφα προς τους κηδεμόνες για να διερευνηθούν οι διαθέσεις συμμετοχής τους.
 Τα παραπάνω πρακτικά διαβάστηκαν από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και υπογράφονται.

Πρόεδρος: Αργυρίου Ανδρονίκη

Αντιπρόεδρος: Βιτσίλης Κωσταντίνος

Γραμματέας: Θεόδωρος Γούτας

Ταμίας: Φρόσω Εσκιάδου

Μέλος: Μοσχόπουλος Λευτέρης

Μέλος: Ρέκκα Στέλλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου